(placeholder)

Raugstad Arkitektur AS ble startet i 2012 og drives av Ingvar Skogseth Raugstad.


Jeg er svært interessert i alle typer prosjekt, men jobber hovedsakelig med private hus- og hytteprosjekter. Jeg tegner både nybygg, tilbygg, påbygg og ombygginger.

Vanlige oppgaver for meg er analyser, ideer, skisser, tegninger, illustrasjoner, søknader, anbudsprosess, detaljer og generell rådgivning. Jeg følger også opp gjennom byggeprosessen til prosjektet er ferdig.


Det viktigste er å finne de beste løsningene tilpasset kundens ønsker og behov, områdets karakter, tomtens topografi, solforhold og utsikt, samt økonomiske forhold. God planlegging, stedstilpasning og funksjonalitet gir god arkitektur. For å få til dette er det viktig med en god dialog med kunden.


Raugstad Arkitektur AS tilbyr kvalitet og god service.

Alle prosjekter tegnes i 3D i ArchiCAD.


Raugstad Arkitektur AS har sentralgodkjenning i tiltaksklasse 2 for arkitekturprosjektering, bygningsfysikk og som ansvarlig søker, samt i tiltaksklasse 1 for ansvarlig kontrollerende av våtrom.


Jeg ble uteksaminert sivilarkitekt fra NTNU i Trondheim i 2005. Før jeg startet eget arkitektkontor jobbet jeg ved større kontorer i Trondheim og Stavanger.


Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om ditt prosjekt.

DIBK sentralgodkjenning godkjent for ansvarsrett

Copyright © 2023 Raugstad Arkitektur AS