(placeholder)
Sivilarkitekt Raugstad

Raugstad Arkitektur AS ble startet i 2012 og drives av Ingvar Skogseth Raugstad. Jeg er svært interessert i alle typer prosjekt, men jobber hovedsakelig med hus- og hytteprosjekter. Jeg tegner både nybygg, tilbygg, påbygg og ombygginger.


For hvert prosjekt er jeg opptatt av å finne de beste mulige løsningene tilpasset kundens ønsker og behov, områdets karakter, tomtens topografi, solforhold og utsikt, samt økonomiske forhold. God arkitektur oppnås med god planlegging, stedstilpasning, funksjonalitet og estetikk. For å få til dette er det viktig med en god dialog med kunden.


Jeg hjelper med analyser, ideer, skisser, tegninger, søknader, anbudsprosess og detaljer, og følger opp gjennom hele byggeprosessen til prosjektet er ferdig.

Raugstad Arkitektur AS har sentralgodkjenning i tiltaksklasse 2 for arkitekturprosjektering, bygningsfysikk og som ansvarlig søker, samt i tiltaksklasse 1 for ansvarlig kontrollerende av våtrom.


Raugstad Arkitektur AS tilbyr kvalitet og god service.


Alle prosjekter tegnes i 3D i ArchiCAD.


Jeg ble uteksaminert sivilarkitekt fra NTNU i Trondheim i 2005. Før jeg startet eget arkitektkontor jobbet jeg ved større kontorer i Trondheim og Stavanger.


Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om ditt prosjekt.

DIBK sentralgodkjenning godkjent for ansvarsrett

Copyright © 2019 Raugstad Arkitektur AS